FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ochrona danych osobowych

Rejestrujemy zbiory danych osobowych, przygotowujemy procedury i instrukcje z tego zakresu, prowadzimy szkolenia i konsultacje w przedmiocie ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy audyty w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Posiadając duże doświadczenie w obsłudze struktur holdingowych doradzamy w zakresie zgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych znajdujących się w spółkach grupy. Współpracujemy z departamentami (działami) sprzedaży, marketingu i CRM naszych Klientów w zakresie akcji promocyjnych i programów lojalnościowych.