FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Praktyka

Nasza praktyka obejmuje:

 • ubezpieczenia
 • fundusze emerytalne
 • IKE
 • prawo budowlane i nieruchomości
 • spółki prawa handlowego
 • struktury holdingowe
 • dochodzenie i restrukturyzacja wierzytelności
 • prawo pracy
 • nieuczciwa konkurencja
 • marketing
 • sprzedaż
 • ochrona danych osobowych
 • umowy
 • prawo rodzinne
 • spadki
 • prawo karne
 • ETPC
 • postępowanie cywilne
 • postępowanie administracyjne