Zadośćuczynienie także dla rodziny

 

Najbliżsi poszkodowanego będą mogli je otrzymać, jeśli doznał on trwałego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 27 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 60/17. SN rozważał zagadnienie, czy najbliżsi tych osób poszkodowanych na skutek czynu niedozwolonego, których stan zdrowia po wypadku uległ bardzo poważnemu pogorszeniu i znajdują się w stanie wegetatywnym, mogą domagać się zadośćuczynienia za krzywdę, ponieważ ich życie uległo pogorszeniu. Z przepisów wprost wynika jedynie to, że zadośćuczynienia może żądać sam poszkodowany (445 § 1 k.c.), zaś członkowie jego rodziny tylko wtedy, gdy zmarł (446 § 4 k.c.). Dotychczasowe orzecznictwo sądów było zaś niejednolite.
Sąd Najwyższy ostatecznie spory te uciął i stwierdził, że takich przypadkach zostają naruszone dobra osobiste najbliższych i na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 k.c. mają oni prawo domagać się zadośćuczynienia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela.

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.