aplikant adwokacki, junior associate

WŁODZIMIERZ
RUSSJAN

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na IV roku udzielał porad prawnych w ramach Kliniki Prawa przy WPiA UW. Doświadczenie zdobywał również w czasie praktyk w kancelariach prawnych, sądzie oraz prokuraturze.

Do jego obowiązków w Kancelarii Ad Casum należy pomoc przy sporządzaniu projektów pism procesowych, opinii prawnych, kwerend doktryny i orzecznictwa, a także nadzór nad archiwum zakończonych, prawomocnych wyroków w sprawach prowadzonych przez Ad Casum.

W pracy pomaga mu jego hobby – zgłębia doktryny prawne i polityczne, a także interesuje się powojenną historią Polski.

Znajomość języków: jęz. angielski.

Powrót