Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

WIKTOR HERLINGER

Posiada różnorodne doświadczenie. Po studiach został zatrudniony jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W toku odbywania aplikacji adwokackiej oraz po złożeniu egzaminu adwokackiego świadczył pomoc prawną w obszarach prawa: cywilnego  i gospodarczego, karnego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

Odpowiada za prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, w szczególności szkód komunikacyjnych, roszczeń konsumenckich przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz postępowań egzekucyjnych. Reprezentuje interesy Klientów Kancelarii w postępowaniach karnych, prowadzonych w związku z przestępstwami popełnionymi na ich szkodę.

Pasjonat piłki nożnej i motoryzacji.

Znajomość języków: angielski

Powrót