Asystentka

WERONIKA PIŁAT

Absolwentka Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego na kierunku Administracja.

Z Ad Casum współpracuje od lipca 2022 roku. Pełni nadzór nad obiegiem informacji oraz korespondencją. Do jej obowiązków należy także komunikacja z sądami.

W wolnym czasie oddaje się malarstwu, ceramice i literaturze.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

Powrót