Prawo i ubezpieczenia

Z satysfakcją informujemy, że w październiku opublikowaliśmy, już 47. numer, miesięcznika Prawo i Ubezpieczenia.
W najnowszym wydaniu zwracamy uwagę na:
  1. Projektowane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz w ustawie o finansach publicznych;
  2. Planowane zmiany w Prawie o ruchu drogowym;
  3. Nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym.
Spośród orzeczeń wybraliśmy dla Państwa, wyrok SN dotyczący przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym  oraz wyrok NSA dotykający problematyki zwrotu składki AC jako przychodu leasingodawcy.
Sekcja Praktyka rynkowa obejmuje następujące zagadnienia:

EIOPA: Postępy w zakresie jakości danych Solvency II;

KNF: Sprawa lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktów, których ryzyko jest trudne do prawidłowego określenia;

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym niemal 22,5 mld zł.

ZASUBSKRYBUJ MIESIĘCZNIK
W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt mailowy:

adw. Ines Haptar

ines.haptar@adcasum.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.