PRAWO I UBEZPIECZENIA

Prawo i Ubezpieczenia to profesjonalne, comiesięczne opracowanie zmian w prawie polskim i europejskim, informacje o pracach legislacyjnych, zestawienie kluczowego orzecznictwa oraz wiadomości o regulacjach rynkowych.
W grudniu ukazał się 49. numer miesięcznika. W najnowszym wydaniu zwracamy uwagę na:
  1. Nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
  2. Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  3. Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
Sekcja Praktyka rynkowa obejmuje następujące zagadnienia:

SA: Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną upadkiem na nierównym chodniku

SN: Odszkodowanie nie przysługuje za zapewnienie nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione

Miesięcznik stanowi doskonałe narzędzie m.in. dla departamentów prawnych, finansowych, aktuarialnych, compliance, HR, czy likwidacji szkód, pozwalające podsumować, uzupełnić lub przekazać wiedzę o nowych wydarzeniach prawnych, istotnych dla rynku ubezpieczeniowego.
ZASUBSKRYBUJ MIESIĘCZNIK
W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt mailowy:

adw. Ines Haptar

ines.haptar@adcasum.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.