radca prawny, Partner Zarządzający

PIOTR
PACZKOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jest ekspertem ze zdobywanym przez lata doświadczeniem w obsłudze prawnej zakładów ubezpieczeń majątkowych i na życie, jak też innych podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz kwestiach prawnych związanych z funduszami emerytalnymi i dodatkowymi formami zabezpieczenia emerytalnego (PPE, IKE, IKZE, PPK). W Kancelarii Ad Casum odpowiada za obsługę zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i innych podmiotów rynku kapitałowego, w szczególności ubezpieczeniowego.

Doradzał Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Brał udział w pracach legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisami dotyczącymi funduszy emerytalnych. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, m.in. w „Prawie Asekuracyjnym” i „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” oraz współautorem publikacji „Indywidualne konta emerytalne. Komentarz” (Wydawnictwo Beck). Prowadził zajęcia dla studentów na Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego, był prelegentem wielu branżowych sympozjów i konferencji oraz arbitrem sądów polubownych.

Prywatnie interesuje się literaturą, wiele podróżuje.

Znajomość języków: angielski

Powrót