aplikant radcowski, Associate

PATRYK PAŚNIK

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zanim rozpoczął współpracę z kancelarią zdobywał doświadczenie praktyczne w stołecznych kancelariach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań, ubezpieczeń gospodarczych oraz w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego cywilnego.

Z Kancelarią współpracuje od 2018 roku, a do jego obowiązków należy prowadzenie sporów sądowych z zakresu szkód komunikacyjnych oraz roszczeń konsumenckich przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz postępowań egzekucyjnych.

Prywatnie pasjonuje się historią polskiego himalaizmu zimowego oraz sztukami walki.

Znajomość języków: angielski

Powrót