Nowy blok na Żeraniu

Ad Casum doradzało przy przetargu na dostawę i serwis bloku gazowo – parowego w EC Żerań o mocy 490 MWe.

Zespół Ad Casum Dębska Kosmala Paczkowski koordynowany przez mec. Łukasza Kosmalę oraz mec. Piotra Paczkowskiego, doradzał w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Kancelaria wspierała ponadto przygotowanie i zawarcie kontraktów dotyczących tej inwestycji, obejmujących m.in. aspekty budowlane, dostawy turbiny oraz usług, w tym usług serwisowych dla powstałego i pracującego bloku.

W wyniku przetargu wykonawcą zostało konsorcjum spółek Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Polimex-Mostostal SA, z którym w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisano umowę.
Za informacją podaną przez PGNiG Termika SA – realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z eksploatacji, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 procent. Jednostka o mocy zainstalowanej około 490 MWe będzie zużywała corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Wartość przedsięwzięcia wraz z umową serwisową wynosi blisko 1,6 mld zł brutto, a budowa ma potrwać trzy lata (informacja podana do publicznej wiadomości, tut.: za portalem gospodarczym wnp.pl).

Fotografia:
Wizualizacja bloku gazowo-parowego EC Żerań, fot.: PGNiG Termika SA

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.