Asystentka

MONIKA
WINNICKA

Absolwentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Z Kancelarią Ad Casum jest związana od 2014 roku. Odpowiada między innymi za nadzór nad obiegiem informacji i korespondencję, przygotowywanie zamówień oraz akt, a także komunikację z sądami.

Interesuje się psychologią oraz zagadnieniami z dziedziny nauk politycznych. W wolnym czasie uprawia sporty, zwłaszcza siatkówkę i jeździectwo.

Znajomość języków: angielski

Powrót