asystentka

MONIKA
WINNICKA

Z Kancelarią Ad Casum jest związana od 2014 roku, a do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad obiegiem informacji oraz korespondencją, przygotowywanie zamówień oraz akt, a także komunikacja z sądami.

Absolwentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim, interesuje się psychologią oraz zagadnieniami z dziedziny nauk politycznych, a po godzinach – sportami, zwłaszcza siatkówką i jeździectwem.

Powrót