radca prawny, Associate

MICHAŁ
PUKAS

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z Ad Casum współpracuje od 2017 roku. W Kancelarii odpowiada za opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów na realizację projektów infrastrukturalnych, m.in. w sektorze energetycznym, w tym inwestycji realizowanych przez podmioty podlegające reżimowi Prawa Zamówień Publicznych. Stale współpracuje z klientami na etapie realizacji ww. umów.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych a także w problematyce ubezpieczeń, w szczególności obejmującej pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz procesy notyfikacji i rejestracji dla zakładów ubezpieczeń, w tym świadczących usługi transgraniczne.

Pasjonat żeglarstwa i windsurfingu.

Znajomość języków: angielski

Powrót