adwokat, Partner Zarządzający

MAGDALENA
DĘBSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Pracowała dla Amnesty International. Odbyła aplikację dyplomatyczno-konsularną przy MSZ oraz staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Pracowała w stałym przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasburgu.

Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i obrotu nieruchomościami. Przez wiele lat doradzała przy nabywaniu i wynajmie lokali komercyjnych. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i negocjacji. Reprezentuje podmiot publiczny w jednym z największych i najbardziej skomplikowanych procesów reprywatyzacyjnych opartych na tzw. dekrecie Bieruta. W Kancelarii Ad Casum odpowiada za departament procesowy, zarządzając znaczną częścią zespołu Ad Casum oraz współpracą z adwokatami i radcami prawnymi na terytorium całego kraju. W zakresie praktyki i zainteresowań zawodowych mec. Dębskiej znajdują się kwestie związane z ochroną praw człowieka, którymi zajmowała się przez wiele lat.

Poza pracą pasjonuje się popkulturą i sportem.

Znajomość języków: angielski

Powrót