adwokat, Zastępca Lidera Praktyki Zamówień Publicznych i Projektów Inwestycyjnych, Senior Associate

KINGA WAKSMUNDZKA – MAJEWSKA

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2009 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Z Ad Casum związana od 2012 roku. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, w szczególności sektora przemysłowego i budowlanego. Główny obszar stanowi pomoc prawna w zakresie opracowania i realizacji kontraktów budowlanych, prowadzenie negocjacji w konfliktach z wykonawcami. Posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności sporów gospodarczych. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się także prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Prywatnie interesuje się muzyką, wiele podróżuje.

Znajomość języków: angielski

Powrót