radca prawny, Associate

KATARZYNA RACZYŃSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2004 r. zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych, w szczególności w sektorze elektroenergetycznym. Jako doradca uczestniczyła w największych polskich postępowaniach na rynku energetycznym. Zajmuje się doradztwem zarówno dla zamawiających publicznych, jak i prywatnych. Uczestniczy również w fazie realizacyjnej przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi (obecnie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie).

Z Kancelarią Ad Casum współpracuje od 2018 roku. Zajmuje się przede wszystkim
zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi oraz doradztwem związanym z prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych.

Wolny czas poświęca literaturze i podróżom.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

Powrót