Junior Asscociate

KAROL GONIA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Z Ad Casum współpracuje od listopada 2021. Odpowiedzialny jest za pisanie projektów pism procesowych, analizę prawną, współuczestniczenie w projektach Kancelarii.

Zainteresowania: urbanistyka, kolejnictwo, państwa Europy wschodniej i Europy południowo – wschodniej

Znajomość języków: angielski, rosyjski

Powrót