III dzień brokerski umk dr Maciej Balcerowski

III Dzień Brokerski na UMK – relacja

17 grudnia 2018 r. odbył się III Dzień Brokerski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas którego dr Maciej Balcerowski, prawnik Kancelarii, wygłosił wystąpienie na temat roli brokera w dobrowolnym systemie emerytalnym.

Organizatorami wydarzenia były Katedra Prawa Ubezpieczeniowego oraz Katedra Zarządzania Finansami UMK. W tym roku swoje wystąpienia wygłosili brokerzy oraz pracownicy naukowi i prawnicy powiązani z UMK.

Debata dotyczyła problematyki obowiązującej od dnia 1 października 2018 r. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także wchodzącej w życie dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o PPK. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele firm brokerskich: EIB, Mentor, Nord Partner, Polonica Broker oraz FST Management.

Panel pracowników naukowych i przedstawicieli TFI otworzył dr Damian Walczak z Katedry Zarządzania Finansami UMK, wygłaszając prelekcję”Ubezpieczenie – produkt czy usługa?”. Zagadnienie Pracowniczych Planów Kapitałowych poruszyła Agnieszka Łukawska, przedstawicielka TFI Skarbiec S.A. Tematykę III filaru kontynuował dr Maciej Balcerowski w swoim wystąpieniu „Rola brokera w dobrowolnym systemie emerytalnym”.
Panel ekspercki zakończył dr Michał Ziemiak z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK, który przedstawił problem procedur reklamacyjnych brokerów ubezpieczeniowych w świetle przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Galeria zdjęć

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, formularz komentarza jest obecnie zamknięty.