covid-19

Rozprawy zdalne w praktyce

Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność poszukiwania bezpiecznych metod prowadzenia procesów sądowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo stronom oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.  Mając na uwadze spowodowany pandemią paraliż w prowadzeniu postępowań sądowych, doszło do istotnych zmian w formie i sposobie prowadzenia tych postępowań, a sądy w większym zakresie...

0

COVID-19. ULGA W SKŁADKACH ZUS

Ulga w składkach ZUS1ustawa COVID-19 przewiduje zwolnienia w opłacaniu składek pobieranych przez ZUS zasadniczo dla trzech grup płatników: (i) którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych2 (dalej: firmy zatrudniające do 9 osób), (ii) którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych3 (dalej: firmy...

0

COVID-19. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Postojowe dla mikroprzedsiębiorców i zleceniobiorców nieubezpieczonych z innego tytułu1, co do zasady przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą oraz wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c.2 stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa...

0

COVID-19. PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW

Utrata pracy spowodowana pogorszeniem sytuacji gospodarczej pracodawcy, związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2, staje się coraz powszechniejszym problemem pracowników w Polsce. Jakie prawa przysługują w tej sytuacji osobom zatrudnionym i jak mogą oni chronić swoje interesy? W obliczu epidemii COVID-19 liczni pracodawcy podejmują działania zmierzające do ograniczenia zatrudnienia...

0

Komunikat dotyczący pracy Kancelarii w związku z epidemią koronawirusa

  Szanowni Państwo! W okolicznościach, w których wszyscy znaleźliśmy się w związku z epidemią koronawirusa, wpływającymi na sytuację i pracę większości firm i instytucji, chcemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji o naszej Kancelarii i jej funkcjonowaniu w tym okresie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komunikatem pod linkiem: Komunikat dot. pracy Kancelarii...

0