Author:Dominik

COVID-19. ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

W obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2 wielu pracodawców, w celu utrzymania działalności gospodarczej zmuszonych zostało do podjęcia działań mających na celu reorganizację zakładu pracy. Jedną z możliwości jest zmniejszenie ilości zatrudnienia poprzez rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością poniesienia...

0

COVID-19. ULGA W SKŁADKACH ZUS

Ulga w składkach ZUS1ustawa COVID-19 przewiduje zwolnienia w opłacaniu składek pobieranych przez ZUS zasadniczo dla trzech grup płatników: (i) którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych2 (dalej: firmy zatrudniające do 9 osób), (ii) którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych3 (dalej: firmy...

0

COVID-19. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Postojowe dla mikroprzedsiębiorców i zleceniobiorców nieubezpieczonych z innego tytułu1, co do zasady przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą oraz wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c.2 stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa...

0

Ubezpieczenia w bankomatach

Innowacyjny kanał w dystrybucji ubezpieczeń przy współpracy Kancelarii Ad Casum Z początkiem sierpnia 2017 r. ruszyła sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w jednej z największych sieci bankomatów w Polsce. Kancelaria Ad Casum doradzała w przygotowaniu tego nowatorskiego projektu. Nasze usługi dotyczyły pośrednictwa ubezpieczeniowego, prawa konsumenckiego, w tym zawierania...

0

Nowy blok na Żeraniu

Ad Casum doradzało przy przetargu na dostawę i serwis bloku gazowo – parowego w EC Żerań o mocy 490 MWe. Zespół Ad Casum Dębska Kosmala Paczkowski koordynowany przez mec. Łukasza Kosmalę oraz mec. Piotra Paczkowskiego, doradzał w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i...

0
dobry adwokat warszawa prawnicy ad casum

Agent a jego współpracownicy

Kwalifikacja prawna umowy zawartej przez agenta ubezpieczeniowego z osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne. Zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne przy udziale osób fizycznych spełniających określone w Ustawie wymogi („osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne”, „OFWCA”). W art. 12 ust. 4 Ustawa stanowi...

0