01_Malgorzata_Grzelka_v1
asystent procesowy

MAŁGORZATA
GRZELKA

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią Ad Casum współpracuje do 2010 roku. Jest głównym asystentem procesowym, a do jej kompetencji należy organizacja funkcjonowania sieci współpracowników Kancelarii na terytorium kraju.

W eksperckim tonie umie opowiadać o kinie niezależnym.

Powrót