06_Joanna_Winnicka_v1
asystent

JOANNA
WINNICKA

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Turystyki i Rekreacji. W
Kancelarii Ad Casum odpowiada za obsługę korespondencji mailowej, zajmuje się przygotowywaniem i wysyłką pism procesowych, wykonywaniem zobowiązań formalnych sądu.

Jej pasją są podróże. Dodatkowe zainteresowania to kulinaria i fotografia.

Powrót