Procesy

AdCasum-402

Konsorcjum, a spółka cywilna

Konsorcjum, a spółka cywilna w świetle prawa zamówień publicznych Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą współdziałania co najmniej dwóch podmiotów, wzajemnie zobowiązujących się do zrealizowania określonego przedsięwzięcia gospodarczego. U podstaw tego rodzaju współpracy leży zazwyczaj duży rozmiar i stopień skomplikowania projektu. Niejednokrotnie bowiem, sprostanie warunkom postawionym przez...