10_Bogusz_Niesluchowski_v1_2
radca prawny, associate

BOGUSZ
NIESŁUCHOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zawodowo zajmuje się prawem cywilnym materialnym i procesowym oraz prawem administracyjnym materialnym i procesowym.

W Kancelarii Ad Casum, z którą współpracuje od 2010 roku, odpowiada za obsługę procesów sądowych dotyczących szkód osobowych oraz roszczeń wynikających z ubezpieczeń turystycznych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji i podmiotów prywatnych. Od wielu lat współpracuje z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Opiniował projekty ustaw i rozporządzeń powiązane z pożarnictwem. Prowadził postępowania z zakresu pragmatyki służbowej. Prowadził liczne procesy z zakresu prawa transportowego, dotyczące zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych.

Narciarz, ratownik WOPR oraz instruktor pływania. Interesuje się dyplomacją, a w wolnych chwilach trenuje muay thai.

Znajomość języków: jęz. angielski.

Powrót