Agnieszka Jadachowska prawo ubezpieczeniowe nieruchomości
radca prawny, senior associate

AGNIESZKA
JADACHOWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych General Law Masters (LLM) na Uniwersytecie Kingston w Wielkiej Brytanii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z Kancelarią Ad Casum współpracuje od 2011 roku. W latach 1997−2009 pracowała w spółkach obecnej Grupy Aviva, od 2003 roku jako radca prawny. Była odpowiedzialna za prawne opracowywanie i wdrażanie produktów ubezpieczeniowych, umowy zawierane w ramach projektów bancassurance, zagadnienia związane ze współpracą z agentami ubezpieczeniowymi, wsparcie prawne departamentu sprzedaży i marketingu. W latach 2009−2011 praktykowała w Londynie jako prawnik − Registered European Lawyer, współpracując z kilkoma tamtejszymi kancelariami prawnymi. Zajmowała się obsługą prawną polskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii.

W Kancelarii Ad Casum odpowiada m.in. za opracowywanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń, negocjowanie i przygotowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z bieżącą działalnością ubezpieczycieli, w tym w szczególności umów agencyjnych, projekty bancassurance, kwestie związane z ochroną praw konsumentów, spory wynikające z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Oprócz zagadnień dotyczących prawa ubezpieczeniowego, specjalizuje się w prawie nieruchomości, przede wszystkim problematyce nieruchomości wywłaszczonych.

Wolny czas poświęca literaturze i podróżom.

Znajomość języków: jęz. angielski.

Powrót