FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Prawo ubezpieczeniowe

Prawnicy Kancelarii od wielu lat z sukcesami doradzają zakładom ubezpieczeń
i ubezpieczającym. Brali udział w tworzeniu zakładów ubezpieczeń oraz doradzali w ustalaniu zasad działania poszczególnych departamentów wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Wielokrotnie opiniowali
i przygotowywali ogólne warunki ubezpieczenia. Byli także odpowiedzialni za nadzór prawny nad likwidacją szkód i underwritingiem. Nasi prawnicy doradzali towarzystwom w postępowaniach przed organami nadzoru ubezpieczeniowego. Działając na forum Polskiej Izby Ubezpieczeń brali udział w tworzeniu prawa branżowego w Polsce.

Kancelaria reprezentuje swoich klientów przed sądami w sprawach
o odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych i na życie.